‘Shining’
Previous 
Oil study on canvas 56x46cm
'Horizon' series.
 Next